Misyonumuz

İlçemizi huzur ve refah içinde yaşanır bir şehir yapmak.

 İlçenin kentsel gelişim seviyesini ve halkın yaşam kalitesini artırmak için gerekli olan fiziki çalışmaları gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

 * Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar çerçevesinde dürüst, şeffaf, çağdaş ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile yönetmek.

 * Belediye mücavir alan sınırlarında yaşayan halkın tüm alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını vatandaşlar arasında hiçbir siyası yapı gözetmeden karşılamak.

 * Halkın sağlığını tehdit edem tüm unsurlarla mücadele etmek.

* Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışarak projeler üretmek.

 * Çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla tüm sorunların üstesinden gelmek.