İskan Raporu

İskan raporu nedir?
Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

İskan Raporu Almanın Koşulları Nelerdir?

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, TÜRK Telekomünikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair raporlar istenir. Teknik raporlarla verildikten sonra yapı ile ilgili S.S.K. ilişiksiz belgesi ve Veri Dairesine harç ödendi belgesi gelmesine mütakip İskan Ücreti yatırılarak Genel İskan Raporu düzenlenir.

İskan raporu alınırken gereken belgeler

1. Dilekçe
2. Temel vizesi
3. Kanal bağlantı vizesi
4. Vergi ilisik kesme belgesi (Her bağımsız bölüm için)
5. Ön ve arka cephenin 13*18 ebatlarında ikişer fotoğrafı
6. Isı yalıtım vizesi
7. Toprak vizesi
8. 150 metrekarenin üzerindeki yapılar için harç